/

مسؤل فنی

بستک, Iran

صنایع شیر دهنگ (زکا) جهت تکمیل کادر خود از متقاضیان ساکن شهرستان بستک استخدام می‌نماید.


شرایط احراز :

دارای نظم و انضباط کاری و وقت‌شناس 

آشنا به آزمایشگاه 

مسئولیت پذیر 

علاقه مند، پر انرژی و سخت کوش