/

انباردار

بستک, Iran


 

صنایع شیر دهنگ (زکا) جهت تکمیل کادر خود از متقاضیان ساکن شهرستان بستک استخدام می‌نماید.


شرایط احراز :

دارای نظم و انضباط کاری و وقت‌شناس 

 توانایی کار با نرم افزار های مورد نیاز

مسئولیت پذیر 

پر انرژی و سخت کوش 

توانایی انجام امور در کمترین زمان 

داشتن روحیه همکاری