/

کارگر تولید

بستک, Iran

صنایع شیر دهنگ (زکا) جهت تکمیل کادر خود از متقاضیان ساکن شهرستان بستک استخدام می‌نماید.


شرایط احراز :
پر انرژی و سخت کوش 

مسئولیت پذیر 

جهت کار در خط تولید 

توانایی انجام امور در کمترین زمان ممکن