/

حسابدار

بستک, Iran

صنایع شیر دهنگ (زکا) جهت تکمیل کادر خود، استخدام می‌نماید.


شرایط احراز :

دارای نظم و انضباط کاری و وقت‌شناس 

 آشنا به نرم افزار حسابداری 

مسئولیت پذیر 

علاقه مند و سخت کوش 

توانایی انجام امور در کمترین زمان 

دارای سابقه کار مفید