شرکت صنایع شیر دهنگ

کارخانه لبنیات زکا

کارخانه لبنیات زکا در سال ۱۳۸۳ توسط شرکت صنایع شیر دهنگ در استان هرمزگان، شهرستان بستک، روستای دهنگ تاسیس شده است.